top of page

Резултати

Проектът има за цел да постигне три основни резултата:

1) Създаване на електронно обучение за обучение на учители по теми, свързани с ЕС, и подпомагането им при включването на обучението по гражданство на ЕС в училище.

2) Разработване на инструментариум от игри и стаи за бягство, които да направят образованието по гражданство на ЕС привлекателно за учениците и да ги накарат да работят заедно, независимо от произхода им, както и да предоставят на учителите иновативни методи за представяне на такива теми в училище.

3) Разработване на уроци и планове на уроци по ключови теми на ЕС за началното и средното училище, основани на визуални и адаптивни подходи, за да се улесни още повече въвеждането на тези теми.

Основната цел на проекта е да разработи набор от инструменти за насърчаване на обучението по гражданство на Европейския съюз в училищата, както и да помогне на учителите да станат ключови двигатели в този процес.

bottom of page