top of page

Урочни планове

По-долу ще намерите планове за уроци, предназначени за три различни възрастови групи: 7-9, 10-13 и 13+, които се фокусират върху различни теми, свързани с ЕС.


Тези планове за уроци са достъпни на английски, италиански, латвийски, френски, български, полски и гръцки език.


Те имат за цел да Ви помогнат при подготовката и провеждането на интересни уроци по различни аспекти на Европейския съюз, съобразени с конкретните възрастови групи.

Урочни планове

bottom of page