top of page

Настолни игри

Открийте набор от настолни игри, предназначени за ученици на възраст от 9 до 13+, за да играят и да учат за Европейския съюз.

 

Тези игри обхващат легенди на ЕС, договори и въпроси за страните от ЕС.

Предлагат се на английски, италиански, латвийски, френски, български, полски и гръцки език. Пригответе се да се впуснете във вълнуващи приключения, докато разширявате знанията си за ЕС!

Настолни игри

who is my legend.png

КОЯ Е МОЯТА ЛЕГЕНДА? (Възраст: 9+)

Основната цел на играта е да представи на учениците от начален и горен курс ключови фигури от историята на Европейския съюз и да ги запознае със значимите им черти. Това се постига чрез интерактивна игра, базирана на търсене, в която учениците се включват в разкриването на определените им модели за подражание. 

Bulgaria-Flag-540x304.jpg
Flag_of_Poland.svg.png
Flag_of_the_United_Kingdom_(1-2).svg-2.png
eu journalists.png

ЕВРОПЕЙСКИ ЖУРНАЛИСТ (Възраст: 11+)

Основната цел на играта е да запознае учениците с историческите събития, случили се по време на формирането на Европейския съюз. Това се постига чрез подход на съвместна игра, при който учениците работят заедно, за да разследват и събират информация за историческите събития, които са се случили в европейските държави.

Bulgaria-Flag-540x304.jpg
Flag_of_Poland.svg.png
Flag_of_the_United_Kingdom_(1-2).svg-2.png
eu legends.png

ЛЕГЕНДИ НА ЕС (Възраст: 11+)

Основната цел на играта е да улесни учениците в усвояването на знания за видни модели, които са допринесли значително за Европейския съюз. Тази съвместна игра насърчава играчите да вникнат в живота на тези ролеви модели, извличайки ценна информация, която ги подготвя за успешно справяне с редица предизвикателства.

Bulgaria-Flag-540x304.jpg
Flag_of_Poland.svg.png
Flag_of_the_United_Kingdom_(1-2).svg-2.png
eu treaties.png

ЕВРОПЕЙСКИ ДОГОВОРИ (Възраст: 13+)

Основната цел на играта е да предостави на учениците от начален и горен курс първоначално запознаване с някои от най-значимите договори в рамките на Европейския съюз. Чрез игрови подход, базиран на паметта, учениците се ангажират със задачата да разпознават дати и термини, свързани с основните договори на ЕС, като насърчават разбирането си за този важен аспект от европейската история.

Bulgaria-Flag-540x304.jpg
Flag_of_Poland.svg.png
Flag_of_the_United_Kingdom_(1-2).svg-2.png
bottom of page