top of page

Rezultāti

Projekta mērķis ir sasniegt trīs galvenos rezultātus:

1) E-apmācību izveide, lai apmācītu skolotājus par ES saistītiem priekšmetiem un atbalstītu ES pilsoniskās izglītības iekļaušanu skolā.

2) Galda spēļu un glābšanas istabu rīku komplektu izstrāde, lai padarītu ES pilsonisko izglītību pievilcīgu skolēniem un liktu viņiem strādāt kopā neatkarīgi no viņu sākotnējās izcelsmes, kā arī nodrošināt skolotājiem novatoriskas metodes šādu priekšmetu prezentēšanai skolā.

3) Nodarbību plānu izstrāde par galvenajām ES tēmām pamatskolas un vidusskolas līmenī, pamatojoties uz vizuālo un adaptīvo pieeju, lai šādu kursu ieviešanu padarītu vēl vienkāršāku.

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt instrumentu kopumu Eiropas Savienības pilsonības izglītības veicināšanai skolās, kā arī palīdzēt skolotājiem kļūt par galvenajiem virzītājiem šajā procesā.

bottom of page